แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

  • วัดศิริสุทโธ ป่าคำชะโนด (Wat Siri Suttho) / วัดคำชะโนด / วัดป่าคำชะโนด

ที่อยู่ : ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

รายละเอียด : วัดศิริสุทโธ ป่าคำชะโนด เป็นสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาค เป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะขึ้นอยู่ท่ามกลางทุ่งนา เต็มไปด้วยต้นชะโนด บริเวณทางเดินจะเป็นพญานาคราชขนาดใหญ่ยาวเข้าไปถึงบริเวณวัด ภายในจะมีจุดกราบไว้ปู่ย่านาคราช

  • บ้านคำชะโนด (Baan Kham Chanot) / วังนาคินทรคำชะโนด / บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ / ประตูเมืองบาดาล

ที่อยู่ : ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

รายละเอียด : อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.บ้านดุง มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งมีน้ำล้อมรอบสภาพคล้ายเกาะ มีดงต้นชะโนด สมัยก่อนเรียกที่นี่ว่า “วังนาคินทรคำชะโนด” เชื่อกันว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กลางดงเป็นประตูสู่เมืองบาดาล เป็นที่อยู่อาศัยของพญาสุทโธนาค ที่แปลกคือในดงชะโนดมีน้ำซับน้ำซึมอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่เคยมีน้ำท่วม

  • วัดป่าภูก้อน 

ที่อยู่ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

รายละเอียด : พุทธสถานที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่มีพื้นที่กว่า 3000 ไร่ จนกลายเป็นทิวทัศน์ระดับ Unseen Thailand วัดป่าภูก้อนถือเป็นสถาปัตยกรรมแห่งพุทธศิลป์ที่มีความงดงามมาก พระมหาวิหารมีการตกแต่งด้วยสำริดทั้งหมด บรรยากาศโดยรอบมีความสงบ อากาศบริสุทธิ์ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม บำเพ็ญภาวนา ภายในวัดมีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ทำด้วยหินอ่อนขาว ความยาว 20 เมตร มีลักษณะอ่อนช้อยงดงามให้กราบไหว้

  • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง / วัฒนธรรมบ้านเชียง / แหล่งโบราณคดี

ที่อยู่ : ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

รายละเอียด : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทย แสดงถึงร่องรอยของภูมิปัญญา และวัฒนธรรมต่างๆของคนไทยสมัยกว่า 5000 ปีก่อน โดยเฉพาะเครื่องมือ ของใช้ในการดำรงชีวิตต่างๆ

Comments are closed.