วิธีการจอง

วังทองบ้านพัก

วังทองบ้านพัก

กรุณาติดต่อ วังทองบ้านพัก และส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทาง line เท่านั้น 

การจองห้องจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อโอนเงินค่าจองภายในวันนั้น หากนอกเหนือกรณีที่กล่าวมากรุณาสอบถามห้องใหม่ ก่อนการโอนอีกครั้งค่ะ

Comments are closed.